Kattenzorg: Laat uw kat niet met een kater achter

Wanneer u met vakantie gaat of om een andere reden tijdelijk niet voor uw kat(ten) kunt zorgen, dan kunt u mij inhuren. Ik kan de kattenzorg bij u aan huis bieden maar het is ook mogelijk dat uw kat(ten) tijdelijk bij mij in huis op een speciaal daartoe ingerichte kattenkamer verblijven. Als kattengedragsdeskundige kan ik het gedrag van uw kat tijdens uw afwezigheid observeren. En snel zien of het goed gaat met uw kat(ten).

Voor beide vormen van kattenzorg kan gekozen worden en het is afhankelijk van de aard en het karakter van uw kat(ten) wat het beste past. Een kat in de eigen omgeving laten, en daar de nodige zorg en aandacht geven, zal voor de kat de minste stress opleveren. Maar wanneer uw kat erg veel aandacht nodig heeft of in een slechte gezondheid verkeert, dan kan het juist de voorkeur hebben om de kat bij mij in huis op te vangen. Dan kan aan de kat meer aandacht en zo nodig zorg gegeven worden.

Kattenzorg bij u aan huis

Bij de zorg bij u aan huis wordt de kat één maal per dag bezocht. Daarbij worden voer en water ververst en wordt de kattenbak uitgeschept of verschoond. De kat krijgt aandacht en er wordt met de kat gespeeld al naar gelang de behoeften van de kat. Het huis of appartement wordt wekelijks één keer gestofzuigd om een vlooienplaag te voorkomen. Het is daarbij belangrijk dat het dier voor uw vertrek tegen vlooien behandeld is.

Kattenzorg bij Catvise in huis

Bij een verblijf in mijn huis krijgen de katten op diverse momenten van de dag en avond aandacht. Bij ziekte kan ook ’s nachts gekeken worden hoe het met het dier gaat.  Er wordt gespeeld en geknuffeld al naar gelang de behoefte van uw kat(ten). Indien noodzakelijk wordt medicatie gegeven worden wanneer u dat meegeeft. De kattenkamer wordt dagelijks schoongemaakt.

Aan een tijdelijk verblijf in mijn huis wordt een aantal eisen gesteld:

  • inenting tegen niesziekte en kattenziekte en de vaccinatie mag niet ouder dan één jaar en niet jonger dan twee weken zijn;
  • behandeling tegen wormen en vlooien vlak voor het verblijf;
  • een inentingsboekje;
  • meenemen van eigen (dieet)voer dat de kat gewend is zodat de hoeveelheid veranderingen zo klein mogelijk is;
  • eigen manden, kussens of klimpalen mogen meegenomen worden.

Bezoek aan de dierenarts

Met niesziekte in de mand

Met niesziekte in de mand

Iedere kat kan ziek of gewond raken. Dit kan tijdens uw aanwezigheid gebeuren maar ook wanneer de zorg vanuit Catvise geleverd wordt. Ook kan uw kat al ziek zijn voordat u vertrekt en wilt u juist dat hier extra aandacht aan gegeven wordt tijdens uw afwezigheid. Het kan dan ook voorkomen dat een bezoek aan uw dierenarts noodzakelijk is. Vooraf wordt geprobeerd hierover met u te overleggen. De kosten van de dierenarts zijn voor rekening van de eigenaar. De tijd die met het bezoek aan de dierenarts gemoeid is, zal door mij separaat in rekening worden gebracht.

Maatwerk

Wanneer er specifieke wensen zijn, dan is dit uiteraard bespreekbaar. Zo kan het noodzakelijk zijn dat uw kat twee maal daags bezocht wordt vanwege medicatie die gegeven moet worden. Afhankelijk van uw specifieke wensen, kan de dienstverlening op maat afgesproken worden. Voor maatwerk wordt ook een aparte prijs gehanteerd die afhankelijk is van uw specifieke wensen.