Gedragsadvies en therapie voor de kat

Kattengedrag is heel divers en een groot deel van het gedrag kan als natuurlijk en soorteigen getypeerd kan worden. Denk hierbij aan klimmen, prooien vangen en (zelf)verzorgend gedrag zoals het zogen van kittens. Maar ook het afgeven van de eigen geur door kopjes te geven, te krabben (markeren) of door urine te lozen. Wanneer een kat niet in staat wordt gesteld het natuurlijke en soorteigen gedrag in voldoende mate te vertonen, kan dit verveling, stress en probleemgedrag of abnormaal gedrag tot gevolg hebben. Abnormaal gedrag is niet functioneel en de kat heeft er zelf veel last van. Voorbeelden zijn psychogene kaalheid, staart jagen en stereotiep gedrag.

Oorzaken van gedragsproblemen bij de kat

Mensen leren de kat vaak onbewust allerlei gedragingen aan waar we naderhand niet blij mee zijn. Maar we leren niet al het gedrag zelf aan. Een kat vertoont ook soorteigen gedrag dat een natuurlijke behoefte van de kat weerspiegelt (krabben om geur af te geven en nagels te scherpen). Katten zijn bovendien stressgevoelige dieren. Chronische stress kan overmatig likken tot gevolg kan hebben. We kunnen het probleemgedrag van een kat niet altijd verklaren. Een kat kan al meerdere eigenaren hebben gehad waardoor we niet weten wat een kat allemaal al heeft meegemaakt. Een kat kan niet goed gesocialiseerd zijn of een traumatische ervaring hebben gehad waardoor angst voor bepaalde voorwerpen of personen is ontstaan. Een gedragsprobleem kan ook een medische oorzaak hebben. Denk bij voorbeeld aan een blaasontsteking waardoor een bak-aversie is ontstaan met onzindelijkheid als gevolg. Gedragstherapie alleen zal dan niet voldoende zijn. Een medisch probleem zal door de dierenarts verholpen moeten worden. Vandaar dat ik als gedragstherapeut altijd samenwerk met de dierenarts van de katteneigenaar.

Oplossingen bij gedragsproblemen

Kattengedrag dat door mensen als ongewenst en/of problematisch wordt ervaren, vraagt vaak om een specifieke aanpak. Een aanpak waarbij ik u help het gedrag van uw kat te begrijpen en u adviezen geef hoe u hier het beste mee om kunt gaan. Verandering van het gedrag van de kat vraagt immers ook vaak om een verandering in de aanpak van de eigenaar. Daarbij kan het ongewenste gedrag soms relatief makkelijk voorkomen of opgelost worden.  Het probleemgedrag kan echter ook wat meer tijd vragen om tot een goede oplossing te komen. Zoals bij angst of agressie. Deze gedragsproblemen vragen wat meer geduld van de eigenaar en een goede begeleiding van de gedragstherapeut.

Wat houdt gedragstherapie in?

Wanneer u contact met mij opneemt in verband met een gedragsprobleem van één of meerdere katten, zal er eerst een telefonische intake plaatsvinden. Tijdens deze intake vorm ik mij een beeld van het gedragsprobleem en bespreek ik met u de verschillende vormen van dienstverlening (telefonisch consult, preventie advies of gedragsconsult). Bij een afspraak voor een gedragsconsult volgt een bezoek aan huis. Dan kan ik de kat(ten) observeren en tegelijkertijd de woonomgeving van de kat te bekijken. Tijdens het consult bespreek ik met u de mogelijke oorzaken van het probleem en krijgt u mondelinge adviezen die u naderhand ook op papier krijgt. Aansluitend krijgt u drie maanden nazorg waarin we contact houden en bespreken hoe het gaat. Zo nodig kan ik u aanvullende adviezen geven.

Een greep uit de gedragsproblemen waarvoor u mij kunt benaderen:

  • Onzindelijkheid of sproeien;
  • Agressie tussen katten onderling of naar mensen toe;
  • Overmatig mauwen of aandacht vragend gedrag;
  • Overmatig bijten/likken van de vacht;
  • Angst voor dieren of mensen;
  • Staartjagen of stereotiep gedrag.

Problemen voorkomen

U kunt problemen voorkomen door bij de aanschaf van een kat goed te kijken welk dier goed past bij uw omstandigheden. Daarbij kunt u denken aan het karakter van de kat, de leeftijd, de behoefte om naar buiten te gaan (kijk uit met een boerderijkat in een appartement waar het dier niet naar buiten kan) en of er al een kat in huis is. Een juiste keuze en introductie van een nieuwe kat, zeker wanneer u al één of meerdere katten in huis heeft, kan veel gedragsproblemen voorkomen. Ook hierbij kan een kattengedragsdeskundige behulpzaam zijn.